BASISCH WATER

DRAAGT BIJ TOT HERSTEL ZUUR - BASE EVENWICHT VAN HET LICHAAM

MINERAALRIJK

LEVERT BOUWSTOFFEN VOOR HET LICHAAM EN HELPT AFVALSTOFFEN AFVOEREN

STERKE ANTIOXIDANT

HEEFT EEN ANTI-AGING EFFECT

Kangen water is basisch en draagt bij tot het zuur-base evenwicht van het lichaam.

De pH is de maatstaf voor het meten van de zuurtegraad van een vloeistof.

Voor het goed functioneren van onze lichaamsfuncties is het van belang om de zuurtegraad van het bloed binnen zeer nauwe grenzen te houden. De zuurtegraad van een vloeistof wordt uitgedrukt in pH-waarde. Een vloeistof met een pH-waarde van 7 is een neutrale vloeistof. Indien de pH-waarde kleiner is dan 7 spreekt men van een zure vloeistof. Een basische of alkalische vloeistof heeft een pH-waarde groter dan 7. De pH-schaal is een algoritmische schaal wat betekent dat een pH van 9 tien keer meer basisch is dan een pH van 8 en 100 keer meer basisch dan een pH van 7. Het zuur-base-evenwicht in ons lichaam is de balans van de pH-waarde van het bloed. De zuurtegraad van het bloed is afhankelijk van de hoeveelheid basische en zure stoffen opgelost in het bloed, vandaar de term zuur-base-evenwicht. Bij de mens ligt de normale pH-waarde van het bloed tussen de 7,35 en 7,45. Het bloed is dus licht basisch.

pH schaal

Jouw levensstijl, maar ook leeftijd hebben een invloed op het zuur-base evenwicht in je lichaam.

Ons lichaam is vaak verzuurd door onze moderne levensstijl: slechte eet- en drinkgewoonten, stress, roken, luchtvervuiling. Een groot aantal ziekten en symptomen zijn dan ook het gevolg van verzuring in het lichaam: vermoeidheid, jicht, nierstenen, overgewicht, diabetes, cholesterolverhoging, stemmingsstoornissen… Ook jouw leeftijd heeft een invloed op het zuur-base evenwicht in het lichaam. Naarmate we ouder worden stapelen we meer vloeibare en vaste zure afvalstoffen op in ons lichaam.

verzuring lichaam

Hoe kan je verzuring van het lichaam meten?

Ben je benieuwd of jouw lichaam het juiste zuur-base evenwicht heeft en of het niet verzuurd is? Dit kan je te weten komen door ’s ochtends de pH-waarde te meten van je urine. Hiervoor gebruik je pH-test strips die je bij de apotheek kan verkrijgen. Je dient de meting gedurende minimaal 1 week elke ochtend te doen. Indien je lichaam verzuurd is, zal de pH van de urine lager zijn dan 6. De normale zuurtegraad van urine moet tussen pH 6,2 en 6,4 liggen.

Kangen water is basisch water met een zuurtegraad tussen pH 8,5 en 9,5.

We kunnen het zuur-base evenwicht in ons lichaam herstellen door onder andere onze voeding en levensstijl aan te passen. Veel vers fruit en groenten eten en onze stress beperken is echter niet altijd vanzelfsprekend in onze huidige maatschappij. Daarom is het drinken van basisch Kangen water een haalbare en efficiënte manier om de verzuring van ons lichaam tegen te gaan. Dit in tegenstelling tot het meeste flessen- en leidingwater die een licht zure tot neutrale pH hebben en dus niet deze werking hebben.

Kangen water is een rijke bron aan mineralen.

De rol van mineralen bij de opruiming van afvalstoffen.

Wanneer het zuur-base evenwicht in het lichaam verstoord is, probeert het lichaam het teveel aan zuren te neutraliseren met behulp van alkalische mineralen zoals calcium, magnesium, kalium en natrium. Die mineralen zou het normaal uit onze voeding moeten kunnen halen. Helaas is de verzuring van ons lichaam vaak zo groot en onze voeding zo mineraalarm dat het lichaam de mineralen gaat halen uit onze eigen botten, haar, tanden en spieren. Als deze buffering met alkalische mineralen niet volstaat, zal het lichaam de zure afvalstoffen bovendien opslaan in de vetcellen met gewichtstoename tot gevolg. Verder kunnen de zure afvalstoffen ook neerslaan in de spieren en gewrichten en schade toebrengen over het ganse lichaam. Kangen water concentreert de van nature in het kraantjeswater aanwezige alkalische mineralen. Door het ionisatieproces zijn deze mineralen bovendien in geïoniseerde vorm aanwezig in het water waardoor ze zeer goed kunnen worden opgenomen door het lichaam. Hierdoor heeft Kangen water de mogelijkheid om de in het lichaam aanwezige zure afvalstoffen te neutraliseren en zodanig de pH van het bloed optimaal te houden.

Kangen water is een sterke antioxidant en heeft dus een anti-aging effect.

Onze stofwisseling is aeroob: ze maakt gebruik van zuurstof voor de chemische reacties in onze cellen.

Deze processen met zuurstof noemt men oxidatiereacties. Ze zijn nodig voor de productie van energie onder de vorm van ATP. Bij oxidatie ontstaan echter ook vrije radicalen die zeer schadelijk zijn voor ons lichaam. Vrije radicalen zijn onstabiele moleculen met een tekort aan elektronen. Om hun stabiliteit terug te krijgen stelen ze elektronen van de naburige stabiele moleculen. Deze laatste worden op hun beurt dan een onstabiel vrij radicaal en gaan weer elektronen stelen bij andere moleculen. Hierdoor ontstaat een kettingreactie die schade aanricht aan de cellen van ons lichaam en die uiteindelijk leidt tot veroudering.

Wat zijn antioxidanten?

Antioxidanten zijn elektronendonoren en kunnen in die zin de negatieve werking van vrije radicalen neutraliseren. Groenten en fruit zitten bijvoorbeeld boordevol antioxidanten. Door het proces van ionisatie in een Kangen toestel komt actief waterstofgas vrij dat vele vrije elektronen bevat. Hierdoor heeft Kangen water een zeer sterke antioxidant werking.

Kan men meten of een vloeistof een antioxidant is?

Men kan de antioxidant waarde van een vloeistof meten met behulp van een Oxidatie Reductie Potentieel meter (ORP). De ORP-waarde wordt uitgedrukt in millivolt (mv). Een positieve ORP-waarde is oxiderend, een negatieve ORP-waarde is antioxiderend. Bij meting stellen we vast dat leidingwater en flessenwater een positieve ORP-waarde hebben. Ze zijn dus oxiderend. Kangen water daarentegen heeft een negatieve ORP-waarde, die zeer hoog is. We kunnen daarom stellen dat Kangen water een sterke antioxidant is en dus een anti-aging effect heeft.

ORP waarde Kangen water
Met een ORP-waarde van ongeveer – 300 mv is Kangen water een 2 tot 3 maal sterker antioxidant dan groene thee of vers geperst sinaasappelsap!
De positieve ORP-waarde van dit leidingwater toont aan dat het oxiderend is.
Ja, contacteer mij vrijblijvend