Dr. Proesmans stelt in de inleiding van de hernieuwde uitgave van zijn boek “Optimaal gezond zonder medicijnen” dat het belang van voeding voor de gezondheid reeds door de allereerste grote artsen werd erkend. De oude Grieken, met Hippocrates op kop, besteedden de grootste aandacht aan preventie door middel van de juiste voeding en voldoende beweging. 

(NVDR: het artikel dat volgt, is in geen enkel opzicht bedoeld om medisch advies, een behandeling te verlenen of een diagnose te stellen).
Dr Rudy Proesmans

Wie is Dr. Proesmans?

Dr. Rudy Proesmans is orthomoleculair arts met praktijk in Boechout/België. Hij concentreert zich voornamelijk op cardio-vasculaire aandoeningen, complementaire kankertherapie, kankerpreventie en behandeling van chronische vermoeidheid, met een focus op healthy aging. Hij is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland.

In 2017 verscheen de volledig herwerkte uitgave van zijn eerder verschenen boek “Optimaal gezond zonder medicijnen”.

cover boek optimaal gezond zonder medicijnen

In zijn praktijk wil Dr. Proesmans terugkeren naar de basis die reeds door Hippocrates in de 5de eeuw voor Christus werd gelegd: gezonde voeding is het allerbeste medicijn om gezond te worden én te blijven. De kracht van de zogenaamd nutritionele geneeskunde bestaat erin dat ze je ertoe aanzet om je gezondheid zelf in handen te nemen door te kiezen voor de juiste voeding, eventueel aangevuld met supplementen.

Voedingssupplementen als onderdeel van een optimaal eetpatroon.

Naast gezonde voeding is hij eveneens een pleitbezorger voor het nemen van extra voedingssupplementen.

Redenen hiervoor zijn niet alleen het feit dat we te weinig aandacht of tijd besteden aan onze voeding, maar ook dat de hedendaagse voeding minder voedingsstoffen bevat.

voedingssupplementen

Bovendien stelt hij in zijn praktijk vast dat een grote meerderheid van de mensen blootgesteld wordt aan oxidatieve stress.

Bij ongeveer 60% van de in zijn praktijk uitgevoerde bloedonderzoeken, wordt immers een verhoogde waarde van het glutathionperoxidase enzym gevonden. Dit is een enzym in de bloedcellen die vrije radicalen neutraliseert. Dit wijst dus op de aanwezigheid van oxidatieve stress in het lichaam. Deze vorm van stress wordt veroorzaakt en verhoogd door onder andere milieuvervuiling, slechte eetgewoonten, gebruik van medicijnen, alcohol en de anticonceptiepil. Onze hedendaagse levensstijl zorgt er daarom voor dat we vooral meer antioxidanten nodig hebben.

We leven in een maatschappij waarin we extra behoefte hebben aan antioxidanten om vrije radicalen te bestrijden.

Dr Rudy ProesmansDr. Proesmans

Waarom Kangen water bij oxidatieve stress?

Kangen water

In het boek van Dr. Proesmans worden de eigenschappen van Kangen water kort toegelicht. Kangen water is gefilterd en geïoniseerd water. De ionisatie (of elektrolyse) verleent het water unieke eigenschappen. Zo heeft Kangen water een sterke antioxidantwerking door de aanwezigheid van vrije elektronen uit actief waterstof.

Groenten en fruit zijn de meest bekende leveranciers van antioxidanten.

Deze zijn van vitaal belang omdat zij de negatieve effecten van oxidatieve stress ten gevolge van de aanwezigheid van vrije radicalen neutraliseren. In de top 5 van antioxidanten staan broccoli, boerenkool, spinazie, spruitjes en tomaat.

Ook Kangen water is een krachtige antioxidant.

Dankzij de ionisatie (of elektrolyse) binnenin het Kangen toestel wordt actieve waterstof gevormd. Dit is – volgens onderzoek verschenen in PubMed* – een van de meest krachtige antioxidanten.

*PubMed, 1997, Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage

ORP waarde Kangen water

De antioxidantwerking van een vloeistof kan gemeten worden met een ORP-meter (= Oxidatie Reductie Potentieel meter).

Bij de meting op de foto’s is de ORP-waarde van Kangen water duidelijk negatief. Dit wil dus zeggen dat het werkt als antioxidant. De ORP-waarde van leidingwater daarentegen is positief en dus heeft het een oxiderend effect.